השיטה משמשת לאיתור שינויים כמותיים של הכרומוזומים כמו תוספות או חסרים של כרומוזומים שלמים או חלקים שלהם, ושינויים מבניים כמו טרנסלוקציות ואינברסיות. השיטה מבוססת על גידול תאים בתרבית עד למצב של חלוקות מאסיביות של התאים ולאחר מכן קצירה של התאים, עיבוד, הכנת משטחים, צביעה ואנליזה מיקרוסקופית. באנליזה מבוצעת ספירה של 20-50 מיטוזות, צילום של 5-6 מיטוזות וסידור הכרומוזומים בטבלה לפי המספור שלהם.